== รวมรวมคำไทยที่มักสะกดผิดในเว็บบอร์ด ==

(1/2) > >>

attan:
คำที่มักพบสะกดผิดเป็นประจำ

กะทัดรัด         บางคนสะกดผิดเป็น กระทัดรัด
กะทันหัน        บางคนสะกดผิดเป็น กระทันหัน
กะพริบ           บางคนสะกดผิดเป็น กระพริบ
กะเพรา          บางคนสะกดผิดเป็น กระเพรา (ตัวอย่างที่ถูกต้อง : กะเพราไก่ไข่ดาว)
กะโหลก         บางคนสะกดผิดเป็น กระโหลก

กระทะ            บางคนสะกดผิดเป็น กะทะ
กระเพาะ         บางคนสะกดผิดเป็น กะเพาะ กระเพราะ กะเพราะ
กังวาน            บางคนสะกดผิดเป็น กังวาล
กาลเทศะ        บางคนสะกดผิดเป็น กาละเทศะ
กำเนิด            บางคนสะกดผิดเป็น กำเหนิด

คลุมเครือ        บางคนสะกดผิดเป็น คลุมเคลือ

ทระนง, ทะนง  เขียนได้ทั้ง 2 แบบ แต่บางครั้งใช้กันว่า ทรนง ซึ่งไม่มีในพจนานุกรม

เดียดฉันท์       บางคนสะกดผิดเป็น เดียจฉันท์

เบญจเพส        หมายถึงยี่สิบห้า (เพสหมายถึงยี่สิบ)  บางคนสะกดผิดเป็น เบญจเพศ
บัลลังก์           บางคนสะกดผิดเป็น บัลลังค์

ประณีต           หมายถึงบรรจงทำให้ออกมาสวยงาม บางคนสะกดผิดเป็น ปราณีต

ฝรั่งเศส           บางคนสะกดผิดเป็น ฝรั่งเศษ

พิศวาส            บางคนสะกดผิดเป็น พิสวาท พิศวาท พิสวาส
พิสมัย             บางคนสะกดผิดเป็น พิศมัย
พีระมิด            บางครั้งใช้กันว่า ปิรามิด ซึ่งไม่มีในพจนานุกรมปัจจุบัน

มนเทียร, มณเฑียร เขียนได้ 2 แบบแต่บางคนสะกดผิดเป็น มณเทียร หรือ มนเฑียร

สังเกต            บางคนสะกดผิดเป็น สังเกตุ

อนุญาต           บางคนสะกดผิดเป็น อนุญาติ
อุทธรณ์           หมายถึงศาลชั้นกลาง หรือการคัดค้านคำตัดสิน บางคนสะกดผิดเป็น อุธรณ์
โอกาส            บางคนสะกดผิดเป็น โอกาศ
อัฒจันทร์         คือที่นั่งเป็นชั้นๆ สูงขึ้นไปเช่นที่ใช้นั่งดูกีฬา บางคนสะกดผิดเป็น อัฒจรรย์
อัศจรรย์          หมายถึงแปลกประหลาด บางคนสะกดผิดเป็น อัศจันทร์

ฤกษ์(เริก)        ใช้กับ ฤกษ์งามยามดี นักขัตฤกษ์ ดาวฤกษ์ บางคนสะกดผิดเป็น ฤกธิ์
ฤทธิ์(ริด)          ใช้กับ อิทธิฤทธิ์ บุญฤทธิ์ คืออำนาจ  บางคนสะกดผิดเป็น ฤทษ์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
คำที่มักใชัวรรณยุกต์ หรือสัญลักษณ์กำกับผิดเสียง

คะ/ค่ะ/จ้ะ/จ๊ะ   เป็นคำที่มักใช้วรรณยุกต์ผิดเสียง ถ้าลองไล่เสียงดูจะพบใช้ผิดเยอะมาก

ผล็อย, แผล็ว   คำวิเศษณ์ขยายกริยาว่าเกิดอย่างรวดเร็ว เด็กน้อยผล็อยหลับไป  แมวกระโจนแผล็ว
                    บางคนสะกดผิดเป็น ผลอย แผลว

หน็อยแน่        คำอุทานแสดงความขัดใจ บางคนสะกดผิดเป็น หนอยแน่

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
คำที่มักสะกดผิดหรือใชักันสับสน ทำให้ผิดความหมาย

เกร็ด               หมายถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆ ส่วนเบ็ดเตล็ด เช่น เกร็ดความรู้
เกล็ด              หมายถึงสิ่งที่เป็นแผ่นซ้อนกันเช่นที่ผิวของปลา สัตว์เลื้อยคลาน หรือกระจกบานเกล็ด

โจทก์             หมายถึงฝ่ายผู้ฟ้องร้องต่อศาลให้เอาผิดจำเลย
โจทย์             หมายถึงปัญหาที่ตั้งให้คิดหาคำตอบ เช่นโจทย์เลข

ปรานี              หมายถึงเอ็นดูสงสาร เช่นใช้ว่า เมตตาปรานี  บางคนสะกดว่า ปราณี
ปราณี             หมายถึงผู้มีชีวิตเช่น สัตว์ คน ปกติไม่มีที่ใช้แต่บางคนเอาไปใช้แทนคำ ปรานี

มุก                 หมายถึงหอยทะเลสองฝาประเภทหนึ่งให้ผลิตผลที่นำมาทำเครื่องประดับคือไข่มุก
มุข                 หมายถึงด้านหน้า หัวหน้า ส่วนที่ยื่นออกมา เช่น หน้ามุข

ผัด                 หมายถึงปัดไปปัดมา เช่น ผัดหน้าทาปาก ผัดผ่อน ผัดวันประกันพรุ่ง
ผลัด               หมายถึงเปลี่ยน เช่น ผลัดผ้า(เปลี่ยนเสื้อผ้า) วิ่งผลัด

พุ่ง                 ใช้ในความหมายว่าเคลื่อนที่ตรงไปอย่างรวดเร็ว
พลุ่ง               ใช้ในความหมายว่า ปั่นป่วน เช่น ไอน้ำพวยพลุ่ง อารมณ์พลุ่งพล่าน

ละลวย            หมายถึงอาการงุนงง ตั้งสติไม่ได้ เช่นต้องคาถามหาละลวย
ระรวย             หมายถึงแผ่วๆ เช่น ลมหายใจระรวยตอนใกล้ตาย

สูจิบัตร            หมายถึงเอกสารแสดงรายละเอียดของงาน, ใบแสดงรายการ
สูติบัตร            หมายถึงเอกสารแสดงการเกิด, ใบเกิด

กำหนดการ       คือลำดับของกิจกรรมที่จะจัดให้มีขึ้น เป็นคำสามัญใช้กับประชาชนทั่วไป
หมายกำหนดการ เป็นคำราชาศัพท์ใช้กับ กำหนดการของพระมหากษัตริย์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
คำที่พบพิมพ์ผิด อาจเพราะหาแป้นพิมพ์ที่ต้องการไม่เจอ

ฤๅ   ใช้เหมือนคำว่า "หรือ" เช่นประโยค "จริงดังว่ามาอย่างนั้นฤๅ"  ใช้สระอาหางยาวเหมือนคำว่า "ฤๅษี"
       หลายคนหาสระอาหางยาวไม่เจอเลยใช้สระอา -า หางสั้นแทน กลายเป็น ฤา กับ ฤาษี ไปเสีย
       ความจริงแป้นตัว -ๅ นี้อยู่แป้นเดียวกับเลข 1 แค่เปลี่ยนโหมดแป้นพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ใช้ได้แล้ว

ฃ     ฃ.ขวด บางครั้งอยากจะคีย์แต่หาแป้นพิมพ์ไม่เจอ มันอยู่แป้นดียวกับตัว \

ฅ     ฅ.คน   บางครั้งอยากจะคีย์แต่หาแป้นพิมพ์ไม่เจอ มันอยู่แป้นดียวกับตัว | (แป้น \ และ กด Shift)


ที่มา http://oldforum.serithai.net/index.php?topic=5056.0;wap2

Lด็(ก)iทW_TuRi(N)กองแช่ง_Xi:
ส่วนใหญ่ผมมักสะกดคำว่า เปล่า------>ป่าว ผิดไปอ่ะครับ

 :D :D :D

Nick:
สะกดผิดไม่เท่าไหร่ แต่จงใจทำให้มันผิดนี่สิน่าประนาม

ว่าวไทย คริส บางกอก@AV_015:
โอ ผิดตั้งเยอะนะเนี่ย

Sriracha Fan Club:
ขอบคุณครับ ผมพึ่งรู้ว่าผมสะกดผิดไปหลายคำเลย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป