ผลบอลลีกภูมิภาค ( ภาคกลางและตะวันออก ) วันอาทิตย์ที่ 30 สค 52.

(1/2) > >>

Xเชียงใหม่:
กลุ่มภาคกลางและตะวันออก ( ครึ่งแรก )

คู่ที่ 1(118) นครนายก  พบ ระยอง เอฟซี  ณ สนามกีฬาจังหวัดนครนายก เวลา 16.30น.
นครนายก      ระยอง เอฟซี  
   0 : 2
นครนายก       -  
ใบเหลือง หมายเลข 37 นายโชติพันธุ์ มากมี นาทีที่ 13        
         หมายเลข 13 นายโกศล นิมิตมาลา นาทีที่ 33
            
ระยอง เอฟซี  ผู้ทำประตู    หมายเลข 12  นายอดิศักดิ์ ศรีกำบัง นาทีที่ 3
                          หมายเลข 8   นายนภดล สินสมุทร นาทีที่ 15  
ใบเหลือง   หมายเลข 19 นายดนัย พงษ์มิตร นาทีที่ 22
 …………………………………………………………………………………………………………………………………
คู่ที่ 2 (119) โรสเอเชีย ปทุมธานี  พบลพบุรี  ณ สนาม เฉลิมพระเกียรติคลอง6  เวลา 16.00 น.
            โรสเอเชีย ปทุมธานี                   ลพบุรี
1 : 1
โรสเอเชีย ปทุมธานี  ผู้ทำประตู     หมายเลข 24 นายพลระดม ระดมเล็ก นาทีที่ 37
ใบเหลือง   -    
 ลพบุรี ผู้ทำประตู หมายเลข 10 นายเกรียงไกร สงสถาน นาทีที่ 38
ใบเหลือง    -    
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คู่ที่ 3 (120) สิงห์บุรี พบ ประจวบศีรีขันธ์ ณ สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี เวลา 16.00 น.
สิงห์บุรี               ประจวบศีรีขันต์
 1 : 0
สิงห์บุรี    
ผู้ทำประตู       หมายเลข 8 นายธนวัตน์ เพื่อมเสม นาทีที่ 17
ใบเหลือง        หมายเลข 8 นายธนวัตน์ เพื่อมเสม นาทีที่ 31
ประจวบศีรีขันธ์
ผู้ทำประตู       -
ใบเหลือง        หมายเลข 6   MR.ROLAND DOKU นาทีที่ 27
                หมายเลข 22 นาย ศิทธาวุฒิ ไสวศรี นาทีที่ 41
 

จอมมารโต:
 ;Dขอบคุณครับ

Sh㊝ Ryⓤ K↑N ™ ♥ (๏ )( ๏):
 :D    :D

Xเชียงใหม่:

กลุ่มภาคกลางและตะวันออก
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2552
คู่ที่ 1(118) นครนายก  พบ ระยอง เอฟซี  ณ สนามกีฬาจังหวัดนครนายก เวลา 16.00น.
นครนายก   แพ้     ระยอง เอฟซี 
   0 : 2
นครนายก       - 
ใบเหลือง หมายเลข 37 นายโชติพันธุ์ มากมี นาทีที่ 13         
             หมายเลข 13 นายโกศล นิมิตมาลา นาทีที่ 33
             หมายเลข 38 นายพรหมศักดิ์ ต้ออาษา นาทีที่ 74
ระยอง เอฟซี  ผู้ทำประตู    หมายเลข 12 นายอดิศักดิ์ ศรีกำบัง นาทีที่ 3
                                            หมายเลข 8 นายนภดล สินสมุทร นาทีที่ 15 
ใบเหลือง   หมายเลข 19 นายดนัย พงษ์มิตร นาทีที่ 22
                  หมายเลข13 นายอนุวัฒน์ ประสมบุญ นาทีที่ 57
                  หมายเลข 27 นายศุภชัย ยนพันธ์ นาทีที่ 62
 …………………………………………………………………………………………………………………………………
คู่ที่ 2 (119) โรสเอเชีย ปทุมธานี  พบลพบุรี  ณ สนาม เฉลิมพระเกียรติคลอง6  เวลา 16.00 น.
                                                                  โรสเอเชีย ปทุมธานี         แพ้          ลพบุรี
1 : 2
โรสเอเชีย ปทุมธานี  ผู้ทำประตู     หมายเลข 24 นายพลระดม ระดมเล็ก นาทีที่ 37
ใบเหลือง   หมายเลข23 นายอชิตพล ภู่มาส นาทีที่57.
 ลพบุรี ผู้ทำประตู หมายเลข 10 นายเกรียงไกร สงสถาน นาทีที่ 38
                              หมายเลข 20 นายบดินร์วุฒิ ใจหาญ นาทีที่ 68
ใบเหลือง        -
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คู่ที่ 3 (120) สิงห์บุรี พบ ประจวบศีรีขันธ์ ณ สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี เวลา 16.00 น.
สิงห์บุรี       ชนะ       ประจวบศีรีขันต์
2 : 0
สิงห์บุรี   
ผู้ทำประตู       หมายเลข 8 นายธนวัตน์ เพื่อมเสม นาทีที่ 17
                       หมายเลข 5 นายธีรพงษ์ มากประเสริฐ นาทีที่ 90 +4
ใบเหลือง        หมายเลข 8 นายธนวัตน์ เพื่อมเสม นาทีที่ 31
                       หมายเลข 17 นายกิตติทัต จันทร์ทองไฝ นาทีที่ 54
                        หมายเลข 38 นายกฤษณธ ปานมงคล นาทีที่ 60
ประจวบศีรีขันธ์
ผู้ทำประตู       -
ใบเหลือง        หมายเลข 6 MR.ROLAND DOKU นาทีที่ 27
                       หมายเลข 22 นาย ศิทธาวุฒิ ไสวศรี นาทีที่ 41
                        หมายเลข 40 นายสุรชัย สันตกิจ นาทีที่ 70
                        หมายเลข 38 นายอทิพงษ์ สมศรี นาทีที่ 90+1
                        หมายเลข 28 นายนิเวศ วงแหวน นาทีที่ 90+3
 

กบฏบอลไทย ณ สหรัฐอเมริกา:
อยุธยานำต่ออีก1 อาทิตย์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป