สำหรับคนที่ไม่รู้จักบอลถ้วยพระราชทาน ก ข ค ง นั้น ก็อย่ามาดูบอลไทยเลย ...

<< < (4/19) > >>

tenkung:
ทำเนียบแชมป์ถ้วยพระราชทานประเภท ค

ครั้งที่ 1   : 1962 ( พ.ศ. 2505 )   สโมสรพลศึกษา
ครั้งที่ 2   : 1963 ( พ.ศ. 2506 )   สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ครั้งที่ 3    : 1964 ( พ.ศ. 2507 )   สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ครั้งที่ 4    : 1965 ( พ.ศ. 2508 )   สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ครั้งที่ 5   : 1966 ( พ.ศ. 2509 )   สโมสรทหารอากาศ
ครั้งที่ 6   : 1967 ( พ.ศ. 2510 )   สมาคมจีนแคะแห่งประเทศไทย ( สมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย )
ครั้งที่ 7    : 1968 ( พ.ศ. 2511 )   สมาคมจีนแคะแห่งประเทศไทย ( สมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย )
ครั้งที่ 8    : 1969 ( พ.ศ. 2512 )      สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 9    : 1970 ( พ.ศ. 2513 )   สโมสรทหารอากาศ
ครั้งที่ 10 : 1971 ( พ.ศ. 2514 )   สโมสรทหารอากาศ 
ครั้งที่ 11 : 1972 ( พ.ศ. 2515 )   สโมสรฟุตบอลราชวิถี
ครั้งที่ 12 : 1973 ( พ.ศ. 2516 )   สโมสรทหารอากาศ
   สโมสรไลออนส์ชลบุรี
ครั้งที่ 13 : 1974 ( พ.ศ. 2517 )      สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 14 : 1975 ( พ.ศ. 2518 )      สโมสรวิทยาลัยครูมหาสารคาม ( สโมสรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม )
ครั้งที่ 15 : 1976 ( พ.ศ. 2519 )      ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 16   : 1977 ( พ.ศ. 2520 )   สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 17 : 1978 ( พ.ศ. 2521 )   สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 18 : 1979 ( พ.ศ. 2522 )   สโมสรธนาคารกรุงเทพ
ครั้งที่ 19 : 1980 ( พ.ศ. 2523 )   สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย
   สโมสรวิทยาลัยครูนครปฐม  ( สโมสรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม )
ครั้งที่ 20 : 1981 ( พ.ศ. 2524 )   สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย
   สมาคมธำรงไทยสโมสร
ครั้งที่ 21 : 1982 ( พ.ศ. 2525 )   สโมสรการประปานครหลวง
ครั้งที่ 22 : 1983 ( พ.ศ. 2526 )   สโมสรทหารบก
ครั้งที่ 23 : 1984 ( พ.ศ. 2527 )   สโมสรทหารอากาศ
ครั้งที่ 24 : 1985 ( พ.ศ. 2528 )   สโมสรถาวรฟาร์ม
ครั้งที่ 25 : 1986 ( พ.ศ. 2529 )   สโมสรทหารอากาศ
ครั้งที่ 26 : 1987 ( พ.ศ. 2530 )   สโมสรทหารอากาศ
ครั้งที่ 27 : 1988 ( พ.ศ. 2531 )   สโมสรทหารบก
ครั้งที่ 28 : 1989 ( พ.ศ. 2532 )   ราชนาวีสโมสร
ครั้งที่ 29 : 1990 ( พ.ศ. 2533 )   สโมสรทหารอากาศ
ครั้งที่ 30 : 1991 ( พ.ศ. 2534 )   สโมสรทหารบก
ครั้งที่ 31 : 1992 ( พ.ศ. 2535 )   สโมสรทหารบก
ครั้งที่ 32 : 1993 ( พ.ศ. 2536 )   สมาคมสมาชิกตลาดหลักทรัพย์
ครั้งที่ 33 : 1994 ( พ.ศ. 2537 )   สโมสรธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ
ครั้งที่ 34 : 1995 ( พ.ศ. 2538 )   สโมสรทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ครั้งที่ 35 : 1996 ( พ.ศ. 2539 )   สมาคมสโมสรธนาคารทหารไทย
ครั้งที่ 36 : 1997 ( พ.ศ. 2540 )   สโมสรองค์การค้าของคุรุสภา
ครั้งที่ 37 : 1998 ( พ.ศ. 2541 )   สโมสรกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ครั้งที่ 38 : 1999 ( พ.ศ. 2542 )   สมาคมสโมสรธนาคารสหธนาคาร ( สโมสรธนาคารไทยธนาคาร )
ครั้งที่ 39 : 2000 ( พ.ศ. 2543 )   สมาคมสโมสรศุลกากร
ครั้งที่ 40 : 2001 ( พ.ศ. 2544 )   สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 41 : 2002 ( พ.ศ. 2545 )   สมาคมกีฬาไทยฮอนด้า
ครั้งที่ 42 : 2003 ( พ.ศ. 2546 )   สโมสรสถาบันราชภัฏเทพสตรีลพบุรี
ครั้งที่ 43 : 2004 ( พ.ศ. 2547 )   สโมสรมหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย
ครั้งที่ 44 : 2005 ( พ.ศ. 2548 )   สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 45 : 2007 ( พ.ศ. 2550 )      สโมสรโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด
ครั้งที่ 46 : 2008 ( พ.ศ. 2551 )      สโมสรเจดับบิวกรุ๊ป

tenkung:
ทำเนียบแชมป์ถ้วยพระราชทานประเภท ง

ครั้งที่ 1   : 1962 ( พ.ศ. 2505 )   สโมสรรถไฟ
   สโมสรพลานามัย
ครั้งที่ 2   : 1963 ( พ.ศ. 2506 )   สโมสรพลานามัย
ครั้งที่ 3    : 1964 ( พ.ศ. 2507 )   สโมสรทหารบก
ครั้งที่ 4    : 1965 ( พ.ศ. 2508 )   สโมสรทหารอากาศ
   สโมสรรถไฟ
ครั้งที่ 5   : 1966 ( พ.ศ. 2509 )   สโมสรทหารอากาศ
ครั้งที่ 6   : 1967 ( พ.ศ. 2510 )   สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 7    : 1968 ( พ.ศ. 2511 )   สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 8    : 1969 ( พ.ศ. 2512 )      สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 9    : 1970 ( พ.ศ. 2513 )   สโมสรธนาคารกรุงเทพ
ครั้งที่ 10 : 1971 ( พ.ศ. 2514 )   สโมสรธนาคารกรุงเทพ
   สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 11 : 1972 ( พ.ศ. 2515 )   สโมสรโรงเรียนการชลประทาน
ครั้งที่ 12 : 1973 ( พ.ศ. 2516 )   สโมสรทหารอากาศ
   สโมสรโรงเรียนจ่าอากาศ
ครั้งที่ 13 : 1974 ( พ.ศ. 2517 )      ราชนาวีสโมสร
ครั้งที่ 14 : 1975 ( พ.ศ. 2518 )      ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 15 : 1976 ( พ.ศ. 2519 )      สโมสรธนาคารกรุงเทพ
ครั้งที่ 16 : 1978 ( พ.ศ. 2521 )   สโมสรจังหวัดตราด
ครั้งที่ 17 : 1979 ( พ.ศ. 2522 )   สโมสรวิทยาลัยครูนครปฐม  ( สโมสรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม )
ครั้งที่ 18 : 1980 ( พ.ศ. 2523 )   ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย
   สโมสรสหภาพแรงงานบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่
ครั้งที่ 19 : 1981 ( พ.ศ. 2524 )   ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 20 : 1982 ( พ.ศ. 2525 )   สโมสรวิทยาลัยครูนครปฐม  ( สโมสรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม )
ครั้งที่ 21 : 1983 ( พ.ศ. 2526 )   สโมสรมูลนิธิไวยโภคี
ครั้งที่ 22 : 1984 ( พ.ศ. 2527 )   สโมสรทหารอากาศ
ครั้งที่ 23 : 1985 ( พ.ศ. 2528 )   สโมสรสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ครั้งที่ 24 : 1986 ( พ.ศ. 2529 )   สโมสรทหารอากาศ
ครั้งที่ 25 : 1987 ( พ.ศ. 2530 )   สโมสรทหารบก
ครั้งที่ 26 : 1988 ( พ.ศ. 2531 )   สโมสรทหารอากาศ
ครั้งที่ 27 : 1989 ( พ.ศ. 2532 )   สโมสรทหารบก
ครั้งที่ 28 : 1990 ( พ.ศ. 2533 )   สโมสรธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ
ครั้งที่ 29 : 1991 ( พ.ศ. 2534 )   สโมสรทหารบก
ครั้งที่ 30 : 1992 ( พ.ศ. 2535 )   สโมสรพนักงานยาสูบ
ครั้งที่ 31 : 1993 ( พ.ศ. 2536 )   สโมสรทหารบก
ครั้งที่ 32 : 1994 ( พ.ศ. 2537 )   สมาคมสโมสรธนาคารทหารไทย
ครั้งที่ 33 : 1995 ( พ.ศ. 2538 )   สมาคมสโมสรธนาคารสหธนาคาร ( สโมสรธนาคารไทยธนาคาร )
ครั้งที่ 34 : 1996 ( พ.ศ. 2539 )   สโมสรโรงเรียนจ่าอากาศ
ครั้งที่ 35 : 1997 ( พ.ศ. 2540 )   สโมสรกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ครั้งที่ 36 : 1998 ( พ.ศ. 2541 )   สมาคมสโมสรศุลกากร
ครั้งที่ 37 : 1999 ( พ.ศ. 2542 )   สโมสรกรมสวัสดิการทหารบก
ครั้งที่ 38 : 2000 ( พ.ศ. 2543 )   สโมสรวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ 39 : 2001 ( พ.ศ. 2544 )   สโมสรสถาบันราชภัฏเทพสตรีลพบุรี
ครั้งที่ 40 : 2002 ( พ.ศ. 2545 )   สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปราจิณราษฏร์อำรุง ( สโมสรเทศบาลเมืองปราจิณ )
ครั้งที่ 41 : 2003 ( พ.ศ. 2546 )   สโมสรการบินไทย
ครั้งที่ 42 : 2004 ( พ.ศ. 2547 )   สมาคมดอนเมืองสัมพันธ์
ครั้งที่ 43 : 2005 ( พ.ศ. 2548 )      สโมสรโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด
ครั้งที่ 44 : 2007 ( พ.ศ. 2550 )      สโมสรเทศบาลเมืองคูคต

tenkung:
พอมั้ยครับ สถิติ ที่ผมรวบรวมไว้

nakazawa_SR35:
ข้าเคยได้ยินแต่ชื่อหว่ะ ไม่รู้รายระเอียด

ด.ช.DAIZUKE:
ขอเอาข้อมูลไปใส่ในเว็บน่ะ อิอิ  ;D

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว