ราคาประเมิณที่ดินหาดใหญ่ ยังแพง สุราษฎร์ธานี โต 366 %

(1/1)

Mr Sexman:
ที่ดินหาดใหญ่ ยังแพง สุราษฎร์ธานี โต 366 %
กรมธนารักษ์ เปิดเผยราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบปี 2551-2554  โดยราคาประเมินสูงสุดในภูมิภาคอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา สุราษฎร์ธานี มีการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินสูงมากอยู่ที่ 366%

นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบปี 2551-2554 ที่จะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2551 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2554 ว่า การจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในรอบนี้ ได้ดำเนินการทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งแบ่งการจัดทำออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง โดยมีการจัดทำทั้งสิ้น 5.12 ล้านแปลง ซึ่งเป็นการจัดทำในเขต กทม. จำนวน 1.8 ล้านแปลง และในส่วนภูมิภาคได้จัดทำรวม 23 จังหวัด รวม 63 อำเภอ จำนวน 3.32 ล้านแปลง และส่วนใหญ่ จะเป็นพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองและใกล้เคียง ยกเว้นจังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี และอ่างทอง ที่จัดทำได้ครบทุกอำเภอ ส่วนประเภทที่ 2 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อกมีการจัดทำทั้งสิ้น 24.9 ล้านแปลง ซึ่งเป็นการประเมินราคาที่ดินแบบเป็นกลุ่มตามแนวถนนและซอย
 
“สำหรับราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินทั่วประเทศ ปรากฏว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 26.90% โดย กทม.เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5.76% ซึ่งราคาประเมินสูงสุดอยู่ที่ถนนสีลม ตร.ว.ละ 650,000 บาท ส่วนราคาต่ำสุด อยู่ที่เขตหนองจอก ตร.ว.ละ 260 บาท

ส่วนในเขตภูมิภาค 75 จังหวัด เพิ่มขึ้นเฉลี่ยในอัตรา 26.97% โดยราคาประเมินสูงสุดอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ตร.ว. 400,000 บาท ราคาต่ำสุดอยู่ใน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี, อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี, อ.ท่าสองยาง จ.ตาก, อ.แม่แจ่ม อ.ดอยเต่า และ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ตร.ว.ละ 10 บาท”

ทั้งนี้ หากดูเป็นรายภาคจะพบว่าภาคกลางและภาคตะวันออก เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 11.71% ราคาสูงสุดอยู่ที่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ตร.ว.ละ 140,000 บาท, ภาคเหนือเพิ่มขึ้น 15.43% สูงสุดอยู่ที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตร.ว.ละ 250,000 บาท, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มขึ้น 22.97% สูงสุดอยู่ที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตร.ว.ละ 200,000 บาท และภาคใต้ เพิ่มขึ้น 85.79% 

นายแคล้ว ทองสม ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาที่ดิน กรมธนารักษ์ กล่าวว่า สำหรับราคาประเมินที่ดินในเขต กทม. พบว่าย่านเยาวราช มีราคาอยู่ที่ ตร.ว.ละ 550,000 บาท, ย่านสำเพ็ง ตร.ว.ละ 500,000 บาท, ย่านเอกมัยอยู่ที่ ตร.ว.ละ 270,000 บาท ส่วนที่ดินบริเวณสยามเซ็นเตอร์ มีราคาอยู่ที่ ตร.ว.ละ 350,000 บาท นอกจากนั้น ในส่วนของราคาประเมินทุนทรัพย์

ในภาคใต้ที่มีอัตราเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด เป็นผลมาจากราคาประเมินที่ดินในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินสูงมากอยู่ที่ 366% แต่ในส่วนของมูลค่าก็ไม่ได้มากตามไปด้วย เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นที่ราชพัสดุ ซึ่งในปัจจุบันถูกใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น อีกทั้งราคาการประเมินเก่าก็มีอัตราที่ต่ำคืออยู่ในหลัก 100 บาท เพิ่มขึ้นเป็นหลัก 10,000 บาท ซึ่งไม่น่าตกใจ

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=197806


พาลูกพาเมียหนีเข้าป่ากันเถอะ ;D

Mr Sexman:
ซ้ำมะ?

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ