เทศบาลเมืองชุมแพ แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลชุมแพคัพ

(1/1)

มาตรฐานชายไทย:
ที่ภัตตาคารอ๊อดดาวเงิน เทศบาลเมืองชุมแพ ได้จัดการแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลชุมแพคัพ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 19 ประจำปี 2551 โดย นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชุมแพ นางเนาวรัตน์ สิธนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ

นายธวัชชัย รักไทย ที่ปรึกษาสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย และนายสมชาย มีสิงห์ นายอำเภอชุมแพ ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน การจัดแข่งขันฟุตบอลชุมแพคัพครั้งที่ 19 กำหนดจัดแข่งขันระหว่างวันที 19 มกราคม-- 9 กุมภาพันธ์ 2551 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น เวลา 16.00น.เป็นต้นไป เป็นการแข่งขันประเภทประชาชนทั่วไป คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน ต้องเป็นเพศชาย ไม่จำกัดอายุ ผู้สมัครมีสิทธิสมัครเข้าร่วมแข่งขันเพียงทีมเดียว ซื้อใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2551 ที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองชุมแพในวันและเวลาราชการ รางวัลการแข่งขัน มีดังนี้ ชนะเลิศ เงินสด 80,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีมที่ชนะเลิศติดต่อกันระยะเวลา 3 ปี จะได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นกรรมสิทธิ์ ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงิน 40,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงิน 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ รางวัลมารยาทยอดเยี่ยม เงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม เงิน 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ การจัดแข่งขันฟุตบอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ชุมแพคัพ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทห้างร้านและประชาชนชาวอำเภอชุมแพ เป็นอย่างดี และขอเชิญชวนประชาชนชมและเชียร์การแข่งขันกีฬา ระหว่างวันที่ 19 มกราคม-- 9 กุมภาพันธ์ 2551 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์ อ.ชุมแพ เวลา 16.00น.เป็นต้นไป

ที่มา http://thainews.prd.go.th/previewnews.php?m_newsid=255101040317&tb=NEWS&news_headline=%e0%b7%c8%ba%d2%c5%e0%c1%d7%cd%a7%aa%d8%c1%e1%be

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ