เปิดโผโบนัส - เงินเดือน ของแต่ละบริษัท ปี53 !!!

(1/21) > >>

มาเปรี้ยว:
           
              สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ได้เผยผลการสำรวจการปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัสของบริษัทเอกชน ปี 2553-2554 เป็นดังนี้


       10 อันดับภาคเอกชนที่มีการปรับขึ้นเงินเดือนมากที่สุดมีดังนี้

         อันดับ1 คือ กลุ่มปิโตรเคมี, พลาสติก, แก๊ส,ปิโตรเลียม ปรับขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยที่ 5.3%

         อันดับ 2 คือ กลุ่มก่อสร้าง, วัสดุก่อสร้าง, อสังหาฯ ปรับขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยที่ 5.27%

         อันดับ 3 คือ กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ปรับขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยที่  5.19%

         อันดับ 4 กลุ่มไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ปรับขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยที่ 5.12%

         อันดับ 5 เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ปรับขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยที่ 5.1%

         อันดับ 6 กลุ่มพาณิชยกรรม ปรับขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 5.05%

         อันดับ 7 อาหารและเครื่องดื่ม ปรับขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยที่ 4.88%

         อันดับ 8 โลหะและเหล็ก ปรับขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยที่ 4.5%

         อันดับ 9 การขนส่ง ปรับขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยที่ 4.24%

         อันดับ 10 การพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ปรับขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยที่ 3.84%


      10 อันดับภาคเอกชนที่มีการจ่ายโบนัสมากที่สุดมีดังนี้

         อันดับ 1 คือ กลุ่มโลหะและเหล็ก จ่ายโบนัสโดยเฉลี่ย 3.75 เดือน

         อันดับ 2 คือ กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ จ่ายโบนัสโดยเฉลี่ย 3.10 เดือน

         อันดับ 3 คือ กลุ่มก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง, อสังหาฯ, การขนส่ง,พลาสติก, เคมี, ยาง, ปิโตรเลียม จ่ายโบนัสโดยเฉลี่ย 2.50 เดือน

         อันดับ 4 คือ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม จ่ายโบนัสโดยเฉลี่ย 2.02 เดือน

         อันดับ 5 กลุ่มพาณิชยกรรม จ่ายโบนัสโดยเฉลี่ย 2.00 เดือน


              อย่างไรก็ตาม หากแยกการปรับเงินเดือน และจ่ายโบนัสของแต่ละบริษัทแต่ละหน่วยงานเป็นดังนี้


       กลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์มีการจ่ายโบนัสมากที่สุด เช่น 

          บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) จ่ายโบนัสมากสูงสุดถึง 10.5 เดือน และปรับเงินเดือน 5%

          บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จ่ายโบนัส 7-8 เดือน และปรับเงินเดือน 6-7%

          บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จ่ายโบนัส 5-10 เดือน และปรับเงินเดือน 10%

          บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จ่ายโบนัส 5 เดือน และปรับเงินเดือน 5%

          บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) จ่ายโบนัสมากกว่า 3 เดือน และปรับเงินเดือน 5-10%


      กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ก็มีการจ่ายโบนัสสูงเช่นกัน เช่น
       
          บริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด จ่ายโบนัสสูงสุด 6.05 เดือน และจะมีการปรับเงินเดือนช่วงเดือนเมษายน 2554

          บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จ่ายโบนัส 6 เดือน และปรับเงินเดือน 6.5%

          บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จ่ายโบนัส 6 เดือน และปรับเงินเดือน 6 เดือน

          บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ่ายโบนัสปกติ 1 เดือน จากนั้นจะจ่ายตามการประเมินผลงานของพนักงานอีก 3-5 เดือน ในเดือนเมษายน 2554


      กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และพลังงาน เช่น

          บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จ่ายโบนัส 5 เดือน และปรับเงินเดือน 5%

         บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) จ่ายโบนัส 2 เดือน และปรับเงินเดือน 5-7%

          บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ (มหาชน) จ่ายโบนัส 2 เดือน และปรับเงินเดือน 5%

          บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จ่ายโบนัสคงที่ 2 เดือน และปรับเงินเดือนสูงสุด 10% (พิจารณาตามผลงาน)

          บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ่ายโบนัสคงที่ 1 เดือน บวกเพิ่มตามผลประกอบการไตรมาสสุดท้าย และจะประกาศอีกครั้งตอนสิ้นปี 2553

          บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จ่ายโบนัสคงที่ 1 เดือน บวกเพิ่มตามผลประกอบการไตรมาสสุดท้าย


       กลุ่มสื่อสาร-แบงก์-ประกัน เช่น

          บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS จ่ายโบนัส 2-3 เดือน บอกเงินพิเศษเพิ่มให้อีก 1 เดือน ส่วนการปรับเงินเดือนปรับเพิ่มตามผลงาน

          บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC จ่ายโบนัสสูงสุด ไม่เกิน 2.5 เดือน ปรับเงินเดือน 5%

          ธนาคารไทยพาณิชย์ จ่ายโบนัสรวม 5 เดือน และมีการปรับเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 7%

          ธนาคารกรุงเทพ จ่ายโบนัส 3 เดือน และยังไม่มีการปรับเงินเดือนในช่วงนี้

          เอไอเอ ประเทศไทย (AIS Thailand) จ่ายโบนัส 2.5 เดือน และยังไม่มีการปรับเงินเดือนในช่วงนี้


       หน่วยงานอื่น ๆ เช่น 


          การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คาดจ่ายโบนัส 2 เดือน และไม่มีการปรับเงินเดือน

          ส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ่ายโบนัส 1.5 เดือน และไม่มีการปรับเงินเดือน

          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จ่ายโบนัส 1 เดือน และไม่มีการปรับเงินเดือน


      ข้าราชการ ส.ส.-ส.ว.-แรงงาน

          ข้าราชการ ปรับขึ้นเงินเดือน 5%

          ส.ส. และ ส.ว. ปรับขึ้นเงินเดือน 14.3 ถึง 14.7%


       บริษัทที่ยังไม่มีตัวเลขที่แน่นอนว่าจะมีการปรับเงินเดือนเท่าไหร่ เช่น

          การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) คาดจ่ายโบนัส 4.4 เดือน

          บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด คาดปรับเงินเดือน 6% ขึ้นอยู่ผลงานพนักงาน

          บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) คาดจ่ายโบนัสเฉลี่ยไม่เกิน 10.5 เดือน และปรับเงินเดือนเฉลี่ย 5%

          บริษัท เอส.ซี.แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คาดจ่ายโบนัสเฉลี่ย 7-8 เดือน ส่วนเงินเดือนอาจจะปรับขึ้นเฉลี่ย 6-7%

          บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พนักงานขอปรับขึ้นเงินเดือนขั้นต่ำเฉลี่ย 7.5% พร้อมโบนัสอีกอย่างน้อย 3 เดือน 


Credit  : http://hilight.kapook.com/view/54475


           เพื่อนๆสมาชิก แชร์โบนัส ของบริษัทตนเองก็ได้นะครับ เผื่อเป็นคนความรู้แก่ผู้อื่นๆในการตัดสินใจเลือกงาน
 ;D ;D ;D

Little dragon_TS91:
ทุกอย่างคือค่าเฉลี่ย โรงงานผมอาจจะอยู่ที่ขอบล่างก็เป็นได้

มาเปรี้ยว:
ผมเป็นวิศวกร บริษัทผมรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่

โบนัส ประมาณ 3 เดือน เองครับ

 :o

หมูพี:
บางบริษัทเขาให้เลือกครับ ระหว่างโบนัส กับ ขึ้นเงินเดือน

เลือกอะไร

ถ้าเลือกรับโบนัส ก็เอาเงินก้อนไป

ถ้าเลือกเปลี่ยนโบนัสเป็นปรับ เงินเดือนก็จะได้ปรับเงินเดือนมากกกว่าคนอื่นเขา

SeasOn:
ได้ 3เดือน + Gold 2 ขวด  ;D

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป