จัดใหญ่ฉลอง 100 ปี “สนามจันทร์”

(1/1)

มาตรฐานชายไทย:
นครปฐม:นายปรีชา บุตรศรี ผวจ.นครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัยศิลปกร ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลอง 100 ปี พระราชวังสนามจันทร์ ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2550 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสเฉลิมฉลองวาระสำคัญครบ 100 ปี ของพระราชวังสนามจันทร์

“กิจกรรมในงานประกอบด้วย ขบวนแห่ในพิธีเปิด การนำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียง ของจังหวัดมาสาธิตและจำหน่าย การจัดนิทัศการการพัฒนาการเมือง การปกครองประชาธิปไตยเพื่อ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นผู้จัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลอง ในการทดลองการ ปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย การจัดกิจกรรมของลูกเสือป่าเพื่อเทิดพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย”

ผวจ.นครปฐม กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีการจัดการแข่ง ขันฟุตบอลโบราณ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ตั้งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมอาหาร โต๊ะจีน เผยแพร่และจำหน่ายในงาน งานราตรีย้อนยุค 100 ปี พระราชวังสนามจันทร์ ด้วย

http://www.siamrath.co.th/UpCountry.asp?ReviewID=181583

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ