Thailandsusu Webboard

ฟุตบอลลีกในประเทศ => ฟุตบอลลีก => ข้อความที่เริ่มโดย: TheFootball ที่ กรกฎาคม 31, 2007, 10:01:35 AMหัวข้อ: สะพายกล้องท่องลีกไทย ไปเยือนปากน้ำโพ ดูสิงห์โต ซดกรูปรี นครสวรรค์ 1-1 ศรีสะเกษ#5
เริ่มหัวข้อโดย: TheFootball ที่ กรกฎาคม 31, 2007, 10:01:35 AM
1   http://www.thailandsusu.com/webboard/index.php?topic=8158.0
2   http://www.thailandsusu.com/webboard/index.php?topic=8160.0
3   http://www.thailandsusu.com/webboard/index.php?topic=8169.0
4   http://www.thailandsusu.com/webboard/index.php?topic=8186.0


หัวข้อ: Re: สะพายกล้องท่องลีกไทย ไปเยือนปากน้ำโพ ดูสิงห์โต ซดกรูปรี นครสวรรค์ 1-1 ศรีสะเกษ#5
เริ่มหัวข้อโดย: TheFootball ที่ กรกฎาคม 31, 2007, 10:04:19 AM
...


หัวข้อ: Re: สะพายกล้องท่องลีกไทย ไปเยือนปากน้ำโพ ดูสิงห์โต ซดกรูปรี นครสวรรค์ 1-1 ศรีสะเกษ#5
เริ่มหัวข้อโดย: TheFootball ที่ กรกฎาคม 31, 2007, 10:09:11 AM
ทีนี้ก็เปลี่ยนเลนส์ เป็นกระบอกข้าวหลามมาเก็บภาพ
เพื่อเก็บภาพในระยะไกล หลังจากที่เก็บภาพมุมกว้างหมดเรียบร้อยแล้ว


หัวข้อ: Re: สะพายกล้องท่องลีกไทย ไปเยือนปากน้ำโพ ดูสิงห์โต ซดกรูปรี นครสวรรค์ 1-1 ศรีสะเกษ#5
เริ่มหัวข้อโดย: TheFootball ที่ กรกฎาคม 31, 2007, 10:13:23 AM
เพื่อเปลี่ยนมุมมองการเก็บภาพ
ผมได้ขึ้นไปยังชั้น 2 ของอัฒจรรย์
เพื่อให้เห็นเกมได้ชัดเจนขึ้น ในแนวสูง ซึ่งแตกต่างจากแนวราบ


นครสวรรค์สีแดงซึ่งเป็นเจ้าบ้าน ยังตกเป็นรองศรีสะเกษ ในชุดเหลืองซึ่งต่อบอลกันได้ดีกว่า


หัวข้อ: Re: สะพายกล้องท่องลีกไทย ไปเยือนปากน้ำโพ ดูสิงห์โต ซดกรูปรี นครสวรรค์ 1-1 ศรีสะเกษ#5
เริ่มหัวข้อโดย: TheFootball ที่ กรกฎาคม 31, 2007, 10:15:48 AM
มาชมกันต่อ


หัวข้อ: Re: สะพายกล้องท่องลีกไทย ไปเยือนปากน้ำโพ ดูสิงห์โต ซดกรูปรี นครสวรรค์ 1-1 ศรีสะเกษ#5
เริ่มหัวข้อโดย: TheFootball ที่ กรกฎาคม 31, 2007, 10:24:02 AM
........


หัวข้อ: Re: สะพายกล้องท่องลีกไทย ไปเยือนปากน้ำโพ ดูสิงห์โต ซดกรูปรี นครสวรรค์ 1-1 ศรีสะเกษ#5
เริ่มหัวข้อโดย: TheFootball ที่ กรกฎาคม 31, 2007, 10:34:30 AM
......