Thailandsusu Webboard

ข้างสนามบอลไทย => ข้างสนามบอล => ข้อความที่เริ่มโดย: Figo Pro Ubon Fc Av ที่ มิถุนายน 09, 2020, 11:23:19 AMหัวข้อ: ขอเทคนิคการผูกเปลนอนข้างรถกระบะ
เริ่มหัวข้อโดย: Figo Pro Ubon Fc Av ที่ มิถุนายน 09, 2020, 11:23:19 AM
ต้องผูกเปลนอนข้างรถกระบะเพราะว่าท้ายรถกระบะบรรจุยางประมาณ 30 เส้น


หัวข้อ: Re: ขอเทคนิคการผูกเปลนอนข้างรถกระบะ
เริ่มหัวข้อโดย: Kokkabark ที่ มิถุนายน 09, 2020, 12:08:38 PM
ว่าจะค้นยูทูปให้เจอแต่แบบนี้ทั้งนั้นเลยหัวข้อ: Re: ขอเทคนิคการผูกเปลนอนข้างรถกระบะ
เริ่มหัวข้อโดย: Kokkabark ที่ มิถุนายน 09, 2020, 12:09:11 PM
ว่าจะค้นยูทูปให้เจอแต่แบบนี้ทั้งนั้นเลย

YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=G9n7Me5CXBs#)