กฎระเบียบการลงประกาศขายของ

ก่อนที่สมาชิกจะลงประกาศขายของ สมาชิกมีหน้าที่ต้องอ่านกฎห้องซื้อ-ขายให้เข้าใจก่อนการลงประกาศหรือโพสตอบกระทู้ สมาชิกจะอ้างภายหลังว่าไม่ได้อ่านกฎไม่ได้ เนื่องจากสมาชิกจะถูกแบทันทีที่ทำผิดกฎห้องซื้อ-ขาย แม้ว่าจะเป็นครั้งแรกก็ตาม

1. ห้ามประกาศซื้อขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ทุกชนิด การนำสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มาลงขายอย่างชัดเจน ท่านจะถูกแบนจากเวบถาวรทันที และข้อมูลของท่านจะถูกส่งให้เจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อดำเนินคดี กรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าของๆท่านละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาอย่านำมาประกาศขาย ถ้ามีการประกาศขาย แล้วมีสมาชิกตั้งข้อสังเกตในกระทู้ หรือ email, pm ไปสอบถามท่าน ท่านจะต้องชี้แจงต่อสมาชิกทันที กรณีที่ท่าปล่อยไว้โดยไม่ชี้แจง ท่านจะถูกปรับสถานะเป็น"รอตรวจสอบ"เพื่อให้เข้ามาชี้แจง ถ้าไม่มีการชี้แจงภายใน 3วัน หรือไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นของแท้ ท่านจะถูกแบนจากบอร์ดถาวร

สำหรับสินค้าที่ถูกลิขสิทธิ์ แต่นำมาดัดแปลงเพิ่มเติม หรือแก้ไขเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มและนำมาขายในเวบบอร์ด กรณีภายหลังปรากฎชัดเจนว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่อนุญาตให้นำมาดัดแปลง หรือนำมาขาย ผู้ขายจะถูกแบนจากบอร์ดเช่นกัน ดังนั้นกรณีที่ไม่แน่ใจหรือยังไม่ได้รับคำยืนยันที่ชัดเจนจากเจ้าของลิขสิทธิ์ว่าสามารถนำมาขายได้ กรุณาอย่านำมาขาย ภายหลังสมาชิกจะอ้างไม่ได้ว่าไม่ทราบ หรือแต่ก่อนทำไม่ขายได้ ตอนนี้ทำไมขายไม่ได้ การตัดสินใจแบนย้อนหลังจะเป็นดุลพินิจของผู้ดูแล

2. ผู้ขายจะต้องแจ้งราคาสินค้า, email หรือ เบอร์ติดต่อในกระทู้ทุกครั้งที่ลงประกาศขาย กรณีไม้แจ้งราคาทางเวบจะถือว่าผู้ขายมีเจตนานำสอนค้ามาประมูล ซึ่งผิดกฎของเวบ ผู้ขายจะถูกแบนจากห้องซื้อขายถาวร


3. การโพสรูปภาพสินค้าประกอบการขายต้องเป็นรูปจริงของสินค้าของผู้ขายเองเท่านั้น  ห้ามสมาชิกนำรูปสินค้าที่ไม่ใช่ของตนเอง หรือรูปตัวอย่างสินค้าที่นำมาจากเวบอื่นมาโพส เนื่องจากอาจเป็นการหลอกลวงขายสินค้า ไม่มีสินค้าอยู่จริง กรณีที่มีสมาชิกแจ้งมาภายหลังว่ารูปที่โพสไม่ตรงกับสินค้าที่ได้รับ  ผู้ขายจะถูกแบนจากห้องซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยนถาวรทันที และถ้าพบว่ามีเจตนาหลอกลวง ผู้ขายจะถูกแบนถาวรจากเวบ
 
4. ห้ามผู้ขายส่งรูปตัวอย่างสินค้าให้ดูทาง email หรือ PM เนื่องจากอาจเป็นการขายของละเมิดลิขสิทธิ์  ดังนั้นผู้ขายจะต้องลงรูปสินค้าในประกาศทันที

5. ห้ามผู้ขายทำการประมูล หรือไม่ลงราคาขาย เพื่อให้สมาชิกสอบถามราคา หรือให้สมาชิกเสนอราคาไปทาง PM email โทรศัพท์ เพื่อปั่นราคาให้สูง ทางเวบอนุญาตให้มีการประมูลในกรณีที่เป็นการกุศลเท่านั้น โดยต้องแจ้งทาง PM ต่อ admin แจ้งสาเหตุที่ต้องการตั้งกระทู้ประมูลเพื่อให้พิจารณาอนุญาต หลังจากนั้นให้ตั้งกระทู้ประมูลในห้องขายของ และPM แจ้ง admin เพื่อย้ายกระทู้สู่ห้องประมูลและปักหมุดให้ ซึ่งหลังจากการประมูลสิ้นสุดลงสมาชิกต้องนำหลักฐานการบริจาคมาโพสแสดงในกระทู้ประมูลนั้น ในกรณีหลังจากประมูลสิ้นสุดลงเป็นเวลา 30 วัน ผู้จัดประมูลเพื่อการกุศลไม่นำภาพถ่าย  หรือหลักฐานการนำไปบริจาคมาแสดง ท่านอาจจะถูกแบนจากเวบถาวรเนื่องจากเข้าใจว่ามีเจตนาหลอกลวงสมาชิก  หรือถ้าเป็นของเก่าหรือของพิเศษ มีค่า หายากต้องการนำมาประมูลท่านต้องแจ้งต่อ admin ทาง pm หรือ email มาที่ admin@thailandsusu.com เพื่อพิจารณาอนุญาตก่อนลงประกาศ  สมาชิกที่ตั้งกระทู้ประมูลโดยไม่ใช่เป็นการประมูลเพื่อการกุศล และไม่แจ้งต่อ admin ท่านจะถูกแบนห้ามเข้าเวบเป็นเวลา 30 วันและถูกแบนจากห้องซื้อขายถาวร

6. สื้อ D.I.Y. การที่ผู้ขายนำสินค้า หรือเสื้อของแท้มาสกรีน โลโก้ หรือติดอาร์มเพิ่มเติมจะต้องทำตามกฏข้อ 6.15 และ 6.16 และจะต้องแจ้งให้กับผู้ซื้อทราบก่อนที่ผู้ซื้อชำระเงิน เพราะผู้ซื้อบางท่านอาจไม่รู้ว่าเป็นการทำขึ้นเองอาจเข้าใจว่าเป็นของแท้ทั้งหมด ดังนั้นถ้าภายหลังผู้ซื้อได้ทำการร้องเรียนในบอร์ด ผู้ขายท่านนั้นจะต้องรับผิดชอบ และทางเวบอาจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องซื้อ-ขายอีกต่อไป

6.1 กฎระเบียบเรื่องการนำเสื้อ D.I.Y. (เสื้อที่ทำขึ้นมาใหม่โดยใช้เสื้อแบรนด์แท้ของสโมสรนั้นๆ)

6.1.1 ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป ผู้ขายจะต้องแจ้งในหัวข้อกระทู้และข้อความในกระทู้ขายว่าเป็นเสื้อ D.I.Y. เพื่อให้สมาชิกรับทราบ ถ้าผู้ขายไม่ระบุว่าเป็น D.I.Y. ทางเวบจะถือว่าผู้ขายมีเจตนาหลอกลวงสมาชิกเนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบและทำให้เข้าใจผิด โดยผู้ขายจะถูกแบนจากเวบเป็นเวลา 60 วัน

6.1.2 กรณีที่เป็นเสื้อรีเมค (เสื้อที่ผู้ผลิตผลิตขึ้นมาใหม่อย่างถูกต้อง เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาด) ผู้ขายจะต้องแจ้งให้ผู้ซื้อรับทราบทั้งในหัวข้อกระทู้ และเนื้อหาในกระทู้ ในกรณีที่ไม่แจ้งให้สมาชิกทราบ ทางเวบจะถือว่าผู้ขายมีเจตนาหลอกลวงสมาชิก โดยจะถูกแบนจากเวบเป็นเวลา 60 วัน

6.1.3  เสื้อที่นำมาขายจะต้องเป็นของแท้ ตรงตามแบรนด์ของสโมสร หรือทีมชาติที่ถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น

6.1.4  เสื้อแท้ที่นำมาขายจะต้องได้มาจากสโมสรหรือตัวแทนของสโมสรหรือทีมชาติที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น ห้ามนำเสื้อที่ได้จากผู้ผลิตโดยตรงไม่ผ่านสโมสรหรือตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์มาลงขาย ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสโมสร หรือมีข้อตกลงกันระหว่างสโมสรและผู้ผลิต

6.1.5  ตราสัญลักษณ์,ข้อความ ของสโมสร, ทีมชาติ,รวมถึงตัวเลข ตัวอักษรที่มีโลโก้ของสโมสร หน่วยงานต่างๆ ที่นำมาขาย หรือติดอยู่บนเสื้อที่ประกาศขาย ต้องเป็นของแท้เท่านั้น ห้ามนำตราสัญลักษณ์ปลอม, ตัวเลขตัวอักษรที่ทำเหมือนของแท้โดยมีตราสโมสรติดอยู่บนตัวเลข ที่ทำขึ้นเองเพื่อให้ดูเหมือนของแท้ หรือไม่ได้มาจากหน่วยงาน สโมสรมาใช้  ซึ่งผู้ขายจะมาอ้างในภายหลังว่าไม่ทราบไม่ได้ กรณีไม่ทราบและไม่แน่ใจก็ไม่ควรนำมาประกาศขายในเวบ ถ้าผู้ซื้อ หรือสมาชิกตรวจสอบว่าไม่ใช่ของแท้ ผู้ลงขายจะถูกแบนออกจากเวบถาวรเสมือนนำเสื้อปลอมมาขาย

6.1.6 ตราสัญลักษณ์,ข้อความ ของบริษัทฯ ห้างร้านที่เป็นสปอนเซอร์ต่างๆของสโมสรหรือทีมชาติ ที่ทำขึ้นเองสามารถนำมาติดได้ ยกเว้นกรณีบริษัทฯ ห้างร้าน สปอนเซอร์นั้นๆจะไม่อนุญาต กรณีที่ไม่แน่ใจว่าเจ้าของตราหรือสัญลักษณ์ต่างๆอนุญาตให้ทำมาขายหรือไม่ ห้ามนำมาขายหรือติดขายพร้อมเสื้อ ถ้าภายหลังมีการร้องเรียน ทางเวบจะถือว่าผู้ที่นำมาขายเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยจะอ้างไม่ได้ว่าไม่ทราบ ดังนั้นถ้าไม่แน่ใจกรุณาอย่านำมาขาย

หมายเหตุ: ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่ถูกฟ้องร้องจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในกรณีที่นำของปลอมมาประกาศขายในเวบ โดยจะอ้างว่าไม่ทราบไม่ได้  และทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องศึกษาเกี่ยวกับเสื้อ D.I.Y. และกฎระเบียบการประกาศขายในเวบให้ถูกต้องก่อนที่จะทำการซื้อ-ขายในเวบ 

7. กฎระเบียบเรื่องการตั้งกระทู้และตอบกระทู้ขายของ
(แก้ไขเพิ่มเติมข้อ7.1 31/5/2015)

7.1 ห้ามสมาชิกตั้งกระทู้ขายเกิน2กระทู้ภายใน1วัน โดยถือเอาเวลาสิ้นสุดวันคือ 24.00น. เพื่อป้องกันไม่ให้กระทู้ขายของสมาชิกท่านอื่นๆตกลงไป ดังนั้นสมาชิกที่ต้องการขายสินค้าหลายรายการ ควรโพสกระทู้ขายในกระทู้เดียวเท่านั้น  สำหรับสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกัน แต่คนละสี หรือคนละขนาดให้โพสขายในกระทู้เดียวเท่านั้น สมาชิกที่ฝ่าฝืนจะถูกห้ามเข้าห้องซื้อขายเป็นเวลา 30วัน

7.2 ห้ามสมาชิกโพสตอบในกระทู้ของตนเอง และของผู้ขายคนอื่น โดยไม่มีสาระ หรือจัดกิจกรรมในกระทู้ขาย เพื่อให่้สมาชิกเข้ามาโพสตอบ เช่นแจกเสื้อ แจกของฟรีในกระทู้ขายโดยให้สมาชิกทายผลการแข่งขัน เนื่องจากจะเป็นการช่วยดันกระทู้ขายของของตนเอง หรือให้สมาชิกท่านอื่นช่วยโพสดันกระทู้ขายของให้ รวมถึงห้ามโพสดันกระทู้ขายของของเพื่อน หรือสมาชิกท่านอื่น เพราะเป็นการรบกวนสมาชิกและเป็นการเอาเปรียบผู้ขายท่านอื่น สมาชิกที่ฝ่าฝืนกฎท่านจะถูกห้ามเข้าห้องซื้อ-ขายเป็นเวลา 60 วัน

8. ห้ามสมาชิกโพสสอบถามราคาสินค้าของตนเอง หรือนำสินค้าออกมาโพสเพื่อถามราคา  ไม่ว่าจะห้องซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน หรือกลุ่มเสื้อบอลไทย ทางผู้ดูแลจะถือว่าสมาชิกมีเจตนานำของออกมาประมูลให้สมาชิกที่ต้องการซื้อติดต่อไปทาง PM หรือ email เพื่อตกลงราคากันเองให้ได้ราคาที่สูงกว่าประกาศขาย สมาชิกที่ฝ่าฝืนกฎท่านจะถูกห้ามเข้าห้องซื้อ-ขายเป็นเวลา 60 วัน กรณีที่สมาชิกนำสินค้าออกมาโพสในห้องกลุ่มเสื้อบอลไทย โดยอ้างว่าต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเสื้อ ถ้าภายหลังตรวจสอบได้ว่าสมาชิกมีเจตนาแอบแฝงขาย โดยผู้ดูแลจะสุ่มตรวจสอบจากสมาชิก ท่านจะถูกห้ามเข้าห้องซื้อขายถาวร

9. ห้ามสมาชิกตั้งกระทู้ขายของซ้ำของเดิมที่เคยประกาศขาย หรือโปรโมทร้านค้าตนเองซ้ำๆ หรือลงlink กระทู้เดิม หรือนำสินค้าเดิมมาประกาศขายในกระทู้ขายของใหม่ตนเอง หรือนำไปลงในกระทู้ขายของสมาชิกท่านอื่น  ถ้าสมาชิกต้องการขายสินค้าชนิดเดิมที่เคยประกาศขาย ในกรณีขายไม่ออก, หลุดจอง, ลดราคา หรือการนำสินค้าเดิมมารวมอยู่ในกระทู้ขายสินค้าใหม่ เช่น ฝาก link กระทู้ขายของเดิมที่ยังไม่ครบ10วัน  หรือจะโปรโมทร้านค้าของตนเอง ต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 10 วัน โดยจะถือวันที่โพสกระทู้แรก+10วัน ถึงจะสามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้ในวันถัดไปหลังจากวันที่ครบ (โพสกระทู้แรกวันที่ 10 สามารถโพสขายซ้ำได้ในวันที่ 21 เป็นต้นไปเท่านั้นโดยจะถือเอาวันที่เป็นหลัก ไม่ดูเวลาการโพส    โดยสมาชิกจะอ้างว่าเป็นสินค้าที่ได้มาใหม่ หรือคนละไซด์หรือขนาด หรือหลุดจองไม่ได้ เนื่องจากทางเวบไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าของเก่าได้ขายหมดไปแล้วได้ซื้อมาใหม่ ถ้าสินค้าชนิดนั้นทั้งแบบลายมีลักษณะเหมือนกัน 80 % ขึ้นไป หรือลายเดียวกันแต่คนละสี หรือคนละไซด์ หรือตัวอย่างเช่นเสื้อเกรดplayer และเกรดแฟนบอล แม้ว่าจะเป็นคนละชนิดก็ตาม แต่มีลักษณะเหมือนกันเช่น สี ลาย ทางเวบจะถือว่าเป็นสินค้าชนิดเดียวกันท่านต้องลงขายในกระทู้เดียวกัน ห้ามแยกขาย ถ้าจะขายต้องเว้นระยะเวลา10วัน โดยผู้ดูแลจะเป็นผู้พิจารณาโดยจะถือเกณฑ์เจตนาของผู้ขายว่ามีสินค้าชนิดเดียวกันหรือคล้ายกันแต่นำมาลงขายแยกกระทู้เป็นการเอาเปรียบสมาชิกท่านอื่นหรือไม่  ดังนั้นถ้าไม่แน่ใจควรเว้นระยะเวลา10วัน จึงสามารถตั้งกระทู้ขายของชนิดเดิมได้ สมาชิกที่ทำผิดกฎจะถูกแบน หรือห้ามไม่ให้เข้าห้องซื้อ-ขายเป็นเวลา 30 วัน กรณีเคยทำผิดกฎห้องซื้อ-ขายมาก่อนแล้ว จะถูกห้ามเข้าห้องซื้อ-ขายเป็นเวลา 60วัน และห้ามรับส่ง PM

10. กฎระเบียบเรื่องการทำลายเซ็นต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการค้าขาย

10.1 ห้ามสมาชิกลงโฆษณาเป็นตัวอักษร หรือ เป็น link ในลายเซ็นต์เกิน 2 บรรทัด และต้องเป็นตัวอักษรขนาดมาตรฐานเท่านั้น  ห้ามนำรูปต่างๆมาโฆษณาในลายเซ็นต์ หรือใช้รูปภาพเพื่อเป็นจุดเด่น และทำ link ไปที่เวบขายของของสมาชิกเอง ท่านอาจจะถูกแบนถาวรออกจากเวบ เนื่องจากมีเจตนาเข้ามาขายของโดยไม่คำนึงถึงจุดประสงค์ของเวบไทยแลนด์สู้ๆ

10.2 กรณีที่สมาชิกลงภาพเสื้อ หรือสินค้าต่างๆ ในลายเซ็นต์โดยอ้างว่าไม่ได้ขาย แต่ลงเพื่อโชว์ ถ้าภายหลังตรวจสอบพบว่ามีเจตนาแอบแฝงในการขายของ โดยให้ผู้สนใจpm ติดต่อสอบถามราคา โดยทางเวบจะสุ่มสอบถามและตรวจสอบจากสมาชิกท่านอื่นๆ ถ้าพบว่ารูปที่ลงมีเจตนาขายของ โดยให้สมาชิกเสนอซื้อไปทาง pm  ท่านจะถูกแบนห้ามเข้าห้องซื้อ-ขายถาวรทันที และห้ามเข้าบอร์ดเป็นเวลา 60 วัน

11. สมาชิกที่ลงประกาศขายของ ชื่อ-นามสกุล ที่ใช้ในการโอนเงินเข้าบัญชี จะต้องตรงกับที่ได้ส่งเอกสารสมัครสมาชิกกับเวบเท่านั้น โดยภายหลังถ้ามีการตรวจสอบแล้วไม่ตรงกัน ผู้ขายจะถูกแบนจากบอร์ดถาวรเนื่องจากเข้าใจว่ามีเจนาหลอกลวงสมาชิก  โดยผู้ขายจะอ้างว่าเป็นบัญชีของญาติ พี่น้อง แฟน ฯลฯ ไม่ได้ เนื่องจากทางเวบไม่สามารถไปตรวจสอบได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อถูกหลอกลวงจากผู้ขาย และมิจฉาชีพที่แอบแฝงเข้ามาขายสินค้าและไม่ส่งของ สมาชิกผู้ขายควรจะแจ้งชื่อ-นามสกุลย่อ และเลขที่บัญชีที่ใช้สำหรับโอนเงินในหัวข้อ "ข้อมูลผู้ขาย" ซึ่งบุคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกไม่สามารถเข้าดูข้อมูลผู้ขายได้ http://www.thailandsusu.com/webboard/index.php?board=52.0  หรือในกระทู้ขายของ โดยต้องเป็นชื่อ-นามสกุลเดียวกับที่ได้ส่งเอกสารสมัครสมาชิกไว้กับเวบเท่านั้น  ทางเวบไม่มีข้อกำหนดหรือบังคับให้สมาชิกผู้ขายแจ้งชื่อ-สกุล และเลขที่บัญชีในการโอนเงินในหน้ากระทู้ขาย ผู้ขายอาจจะแจ้งทาง pm email ได้ แต่การแจ้งในหน้ากระทู้ขายจะเป็นการยืนยันตัวตน และทำให้ผู้ดูแลสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ง่ายขึ้น กรณีสมาชิกเก่าและเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคงไม่มีปัญหาในการซื้อ-ขาย  ซึ่งสมาชิกผู้ซื้อจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าควรซื้อหรือไม่

12. กฎระเบียบเรื่องการจองสินค้า และการยกเลิกการขาย สมาชิกที่จองแล้วเบี้ยวติดต่อไม่ได้

12.1 ผู้ขายจะต้องรับจองโดยให้ผู้ซื้อโพสจองผ่านทางหน้ากระทู้เท่านั้น และให้ผู้ที่โพสจองในกระทู้คนแรกเป็นผู้ที่ได้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าก่อน ห้ามผู้ขายรับจองผ่านทางโทรศัพท์, PM,  Email หรือผ่านวิธีใดๆก็ตาม  เพื่อป้องกันผู้ซื้อเสนอราคาให้สูงกว่าและผู้ขายนำมาอ้างโดยไม่ขายให้กับผู้ที่จองคนแรกผ่านหน้ากระทู้ ผู้ขายและผู้ซื้อที่ไม่ปฎิบัติตามกฎเรื่องการจอง เช่นให้สายนอก หรือให้สมาชิกโทรจองหรือ pm จองโดยไม่ให้โอกาสสมาชิกที่โพสจองในกระทู้ภายใน 60 นาทีหลังจากตั้งกระทู้ ทั้งผู้ขายและผู้จองผ่านทางโทรศัพท์หรือ pm จะถูกห้ามเข้าห้องซื้อขายเป็นเวลา 60 วัน 

12.2 ผู้ที่จองคนแรก กรณีที่ไม่ต้องการซื้อ จะต้องโพสแจ้งเหตุผลที่ฟังได้ต่อสมาชิกและผู้ขายในกระทู้นั้น และให้ผู้ที่จองเป็นลำดับต่อไปได้สิทธิ์เป็นคนต่อไป  ผู้ที่จองแล้วและไม่ซื้อ และไม่โพสชี้แจงเหตุผลที่รับฟังได้ต่อสมาชิกในกระทู้นั้น ทำให้ผู้ขายเสียโอกาสในการขายสินค้า ท่านจะถูกห้ามเข้าห้องซื้อขายเป็นเวลา 60 วัน โดยผู้ขายหรือสมาชิกแจ้งมาทาง admin เพื่อทำการตรวจสอบและแบน

12.3 กรณีไม่มีสมาชิกโพสจองหลังจากโพสกระทู้แล้วเป็นเวลา 60นาที ผู้ขายสามารถยกเลิกการขาย หรือขายให้สายนอกหรือสมาชิกจองผ่านทางโทรศัพท์ได้โดยผู้ขายควรโพสแจ้งในกระทู้แจ้งให้สมาชิกทราบเพื่อยกเลิกการจองผ่านทางหน้าเวบ โดยจะต้องตรวจดูกระทู้และเวลาให้แน่ใจก่อนว่าไม่มีสมาชิกจองเข้ามา  ถ้ามีสมาชิกจองเข้ามาแล้วจะไม่สามารถยกเลิกการขายได้ ถ้าผู้ขายโพสยกเลิกหลังจากมีสมาชิกโพสจองแล้ว ทางเวบจะถือว่าผู้ขายทำผิดกฎ ห้ามเข้าห้องซื้อขายเป็นเวลา 60 วัน

12.4 การยกเลิกการจอง กรณีที่ผู้ขายยกเลิการจองของผู้จอง โดยไม่ได้รับแจ้งจากผู้จองว่าต้องการยกเลิกการจอง และผู้จองได้ทักท้วงหรือเกิดปัญหาในภายหลัง ผู้ขายจะถูกห้ามเข้าบอร์ดเป็นเวลา 60 วัน ผู้ขายจะยกเลิกการจองได้ต่อเมื่อ

12.4.1 ผู้จอง ได้แจ้งยกเลิกในกระทู้ email หรือ pm  

12.4.2 ไม่สามารถติดต่อผู้จองได้หลังจากประกาศขายแล้ว 24 ชม. โดยนับจากเวลาที่ลงประกาศ   กรณีนี้ถ้าผู้ขายเข้าใจว่าผู้จองมีเจตนาจองแล้วเบี้ยว ทำให้ผู้ขายเสียโอกาสในการขาย ให้ผู้ขาย PM แจ้งต่อ admin โดยส่ง link กระทู้ขายของท่าน เพิ่อให้ผู้ดูแลแบนผู้จองห้ามเข้าห้องซื้อขายเป็นเวลา 30 วัน โดยผู้ขายต้องได้ส่ง pm email ไปตามแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า5วันและไม่มีการตอบรับจากผู้จอง

12.4.3 ผู้จองได้มีการโพสข้อความในกระทู้ขาย, email หรือ pm  โดยข้อความที่โพสทำให้เข้าใจว่าอาจจะไม่ซื้อสินค้า และอาจจะยกเลิกการจอง ผู้ขายมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจองได้ทันทีโดยไม่ต้องสอบถามไปยังผู้จอง

12.5 กรณีผู้จองมีสถานะ "เคยจองซื้อของแล้วไม่เอาโดยไม่แจ้งผู้ขาย" "เคยทำผิดกฎห้องซื้อขาย(หลายครั้ง)" เพื่อป้องกันการจองแล้วเบี้ยวอีกครั้งผู้ขายมีสิทธิ์ไม่ขายให้กับสมาชิกที่มีสถานะดังกล่าว  ดังนั้นถ้าสมาชิกที่มีสถานะดังกล่าวโพสจองในกระทู้ ผู้ขายสามารถปฎิเสธการขายโดยแจ้งผู้จองหรือไม่ต้องแจ้ง และสามารถติดต่อขายให้สมาชิกที่โพสจองถัดไปได้เลย โดยไม่ผิดกฎห้องซื้อขาย

12.6 กรณีผู้จองแล้วขอต่อราคาจากผู้ขาย

12.6.1 ถ้าผู้ขายได้ระบุไว้ในกระทู้ว่าสามารถต่อราคาได้ ผู้จองสามารถต่อราคาจากผู้ขายได้ ถ้าไม่พอใจในราคาผู้จองสามารถยกเลิกการจองได้โดยไม่ผิดกฎใดๆ แต่การต่อราคาจะต้องสมเหตุสมผลไม่เป็นการต่อราคามากจนเกินไป ดังนั้นถ้าผู้ขายถูกต่อราคามากเกินจากความเป็นจริงและไม่ยินยอมขายเป้ฯเหตุให้ผู้จองยกเลิกการจองทำให้ผู้ขายเสียโอกาสในการขาย ผู้ขายสามารถแจ้ง admin เพื่อปรับสถานะผู้จอง เป็น"จองแล้วเบี้ยวโดยไม่แจ้งผู้ขาย" ห้ามเข้าห้องซื้อขาย 30 วันได้

12.6.2 กรณีผู้ขายไม่ระบุให้ผู้ซื้อสามารถต่อรองราคาในกระทู้ขาย หรือได้แจ้งในกระทู้ขายว่า "งดต่อรอง"  ถ้าผู้จองต่อราคาผู้ขาย และผู้ขายไม่ยินยอมขาย ผู้ขายสามารถขายให้ผู้จองคนต่อๆไปได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จองทราบ และถ้าผู้ขายเห็นว่าการต่อราคาของผู้จองจนผู้ขายไม่สามารถขายที่ราคานั้นได้ทำให้ผู้ขายเสียเวลาเสียโอกาสในการขาย ผู้ขายสามารถแจ้ง admin เพื่อปรับสถานะผู้จองเป็น "จองแล้วเบี้ยวโดยไม่แจ้งผู้ขาย" ห้ามเข้าห้องซื้อขาย 30 วันได้

ก่อนที่ผู้ขายจะลงประกาศขาย ต้องมั่นใจว่าจะขายจริง ถ้ามีผู้จองแล้วผู้ขายต้องขายให้กับผู้ที่จองคนแรก (ยกเว้นสมาชิกที่มีสถานะตามข้อ 12.5) และคนต่อๆมา ถ้าผู้ขายโพสยกเลิกการขายหลังจากมีผู้จองแล้วหรือโพสยกเลิกการขายก่อน 60 นาทีหลังจากตั้งกระทู้ จะถือว่ามีเจตนาโพสเพื่อขายให้สายนอกที่ให้ราคาดีกว่า ทางเวบจะถือว่าผู้ขายทำผิดกฎ ห้ามเข้าห้องซื้อขายเป็นเวลา 60 วัน

13. กฎระเบียบเรื่องการประกาศขายเสื้อหรือสิ่งของถูกลิขสิทธิ์ต่างๆที่นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น เสื้อบอลนอก รองเท้า ฯลฯ (เริ่มใช้ 1 พย. 2555)

13.1 กรณีเป็นของใหม่ผู้ขายต้องถ่ายรูปให้ชัดเจน รวมถึงป้ายด้านใน ป้ายสินค้า โลโก้ต่างๆที่อยู่บนสินค้า เพื่อให้สมาชิกและผู้ซื้อได้ตรวจสอบว่าเป็นของแท้ก่อนตัดสินใจซื้อ  กรณีที่สมาชิกโพสสอบถามในกระทู้ให้ผู้ขายถ่ายรูปมาลงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ผู้ขายปฎิเสธหรือเพิกเฉยไม่นำรูปมาลงให้ชัดเจน ทางเวบจะถือว่าผู้ขายมีเจตนาขายของละเมิดลิขสิทธิ์  ผู้ขายจะถูกแบนจากเวบถาวรทันที

13.2 กรณีเป็นของมือ2 ผู้ขายควรจะต้องแจ้งที่มาของเสื้อ หรือสิ่งของที่ประกาศขายให้ชัดเจน เช่นได้มาจากไหน  และต้องถ่ายรูปสินค้าให้ชัดเจน รวมถึงป้ายด้านใน โลโก้ต่างๆที่อยู่บนสินค้า เพื่อให้สมาชิกและผู้ซื้อได้ตรวจสอบว่าเป็นของแท้ก่อนตัดสินใจซื้อ ** ทางเวบไม่ได้กำหนดให้ผู้ขายต้องแจ้งที่มาของสินค้า แต่ถ้าภายหลังพิสูจน์ได้ว่าสินค้าที่ขายเป็นของปลอม ผู้ขายจะมาอ้างในภายหลังว่าไม่ทราบว่าเป็นของปลอมเพราะได้มาจากคนอื่น ไม่ได้ เนื่องจากท่านไม่ได้แจ้งในกระทู้ไว้แต่แรก ทางเวบจะถือว่าท่านทราบและแบนถาวรในเรื่องการขายของปลอมละเมิดลิขสิทธิ์  ผู้ขายจะถูกแบนจากเวบถาวรทันที

14. กฎระเบียบเรื่องการนำเสื้อแมทซ์วอนมาขาย

14.1 สมาชิกที่นำเสื้อแมทซ์วอนปลอม ทำขึ้นเองมาขายโดยอ้างว่าเป็นของแท้จากนักเตะจะถูกแบนถาวรจากเวบทันทีเนื่องจากมีเจตนาหลอกลวงสมาชิก กรณีที่สมาชิกอ้างว่าไม่ทราบเนื่องจากได้ซื้อต่อมาจากผู้อื่น ท่านจะต้องนำหลักฐานการซื้อ เช่นรายการโอนเงิน link ที่ประกาศขาย ชื่อผู้ขาย มาแสดง

14.2 กรณีที่สมาชิกนำเสื้อแมทซ์วอน มาขายในเวบและภายหลังเจ้าของเสื้อได้ติดต่อมาว่าไม่ประสงค์ให้นำมาขาย ทางเวบจะถือว่าผู้ที่นำมาขายไม่มีจริยรรมในการขายของ นำเสื้อหรือสิ่งของที่เจ้าของมอบให้ด้วยใจแต่กลับนำมาขายเพื่อหากำไร  สมาชิกที่นำมาขายจะถูกแบนถาวรจากเวบทันที กรณีที่สมาชิกอ้างว่าได้ซื้อต่อมาจากผู้อื่น ท่านจะต้องนำหลักฐานการซื้อ เช่นรายการโอนเงิน link ที่ประกาศขาย ชื่อผู้ขาย มาแสดง เพื่อยืนยันว่าท่านไม่ได้ได้มาจากเจ้าของโดยตรง

15. กรณีที่สมาชิกทำผิดกฎข้างต้น และได้โพสกระทู้ขายลงไปแล้ว ทางเวบจะถือว่าท่านได้ทำผิดกฏไม่สามารถยกเว้นให้ได้ โดยเฉพาะการขายของละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะถูกแบนถาวรจากเวบทันที ถึงแม้ว่าจะได้แจ้งกับ admin ก่อนที่จะถูกแบนก็ตาม เนื่องจากหน้าที่ของสมาชิกจะต้องอ่านกฎและทำความเข้าใจกฎระเบียบห้องซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนให้ชัดเจนก่อนที่จะทำการโพส  

16. สมาชิกเก่าที่ยังไม่เคยส่งบัตรประชาชนตอนสมัครสมาชิกกับเวบและต้องการยืนยันตัวตน ท่านสามารถส่งเอกสารโดยถ่ายภาพบัตรประชาชนของท่านเป็นfile และแนบมากับ email โดยแจ้งชื่อ login มากับ email ได้ที่
member@thailandsusu.com ที่หัวข้อ email  ให้ระบุ:  แจ้งยืนยันสมาชิกเก่า login ชื่อ  ....
กรณีสมาชิกเก่าและไม่เป็นที่รู้จักทั่วไปกับสมาชิก ทางผู้ดูแลอาจจะแจ้งให้ท่านส่งเอกสารบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน โดยจะแจ้งท่านทางpm หรือ email ให้ทราบ
 

17. กรณีผู้ขายไม่โพสชื่อ-สกุลสำหรับโอนเงินในกระทู้ ทางผู้ดูแลจะสุ่มสอบถามชื่อ-สกุลผู้ขายจากสมาชิกที่ได้ทำการซื้อของในกระทู้นั้น และจะตรวจสอบ ถ้าไม่ตรงกับเอกสารในการสมัคร ทางเวบจะแบนผู้นั้นไม่ให้เข้าห้องซื้อ-ขาย และจะนำชื่อขึ้นโพสอยู่ในสมาชิกที่มีปัญหาทันที  
ถ้ามีสมาชิกผู้ซื้อได้ติดต่อมาทาง admin เพื่อสอบถามข้อมูลของผู้ขายว่าตรงกันหรือไม่ และปรากฎว่าชื่อ-สกุลในบัญชีของผู้ขายไม่ตรงกับ หลักฐานที่สมัครไว้กับเวบตอนแรก ผู้ขายก็จะถูกแบนถาวรเช่นกัน

18. สมาชิกผู้ซื้อที่ต้องการสอบถามข้อมูลสามารถสอบถามได้ที่ admin@thailandsusu.com โดยแจ้งชื่อ-สกุลของผู้ขายที่ให้โอนเข้าบัญชี  และ user id ของผู้ขาย

19. กรณีสมาชิกถูกผู้ขายโกง โอนเงินแล้วไม่ได้รับของ

กรณีสมาชิกผู้ซื้อถูกโกง ท่านสามารถตั้งกระทู้ใหม่ใน "ห้องประกาศขายของ" เพื่อให้สมาชิกช่วยกันตามหาสมาชิกที่โกง โดยแจ้งรายละเอียดต่างๆรวมถึง link ไปยังกระทู้ขายที่ท่านได้ซื้อของ หลังจากตั้งกระทู้แล้วให้ pm มาที่ admin เพื่อให้ย้ายกระทู้ของท่านไปยังห้อง "สมาชิกที่มีปัญหาในการซื้อขาย" และทางผู้ดูแลจะปรับสถานะของผู้ขายให้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ  กรณีที่ผู้ซื้อต้องการข้อมูลผู้ขาย เช่นบัตรประชาชน IP address ที่ผู้ขายใช้โพสในบอร์ด ให้ผู้ซื้อแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และนำหลักฐานใบแจ้งความส่ง email มาที่ admin@thailandsusu.com ทางผู้ดูแลจะรวบรวมข้อมูลให้กับผู้ซื้อเพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี

20. กรณีสมาชิกถูกแบนจากห้องซื้อขายชั่วคราว หรือถาวร หรือถูกขึ้นสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

สถานะสมาชิกที่ถูกแบน

20.1 งดเข้าห้องซื้อขายชั่วคราว 30 วัน เนื่องจากทำผิดกฎห้องซื้อขายครั้งแรก สมาชิกจะถูกปรับสถานะงดเข้าห้องซื้อขายเป็นเวลา30วัน กรณีครบ30วันแล้ว สมาชิกจะต้องส่ง PM แจ้งต่อ admin เพื่อปรับสถานะของท่าน มิฉะนั้นท่านจะไม่สามารถเข้าห้องซื้อขายได้จนกว่าจะถูกปรับสถานะเป็น " เคยทำผิดกฎห้องซื้อขาย"

20.2 งดเข้าห้องซื้อขาย60วัน และงดรับส่งPM เนื่องจากสมาชิกทำผิดกฎห้องซื้อขายเป็นครั้งที่2 หรือทำผิดกฎร้ายแรงบางกฎเป็นครั้งแรก สมาชิกจะไม่สามารถรับส่ง PM ได้ หลังจากครบ60วัน สมาชิกต้อง email มาที่ admin@thailandsusu.com โดยแจ้งชื่อ username ของท่านและแจ้งขอปรับสถานะห้องซื้อขาย เพื่อให้ผู้ดูแลปรับสถานะของท่านเป็น "เคยทำผิดกฎห้องซื้อขาย (หลายครั้ง)"  ดังนั้นถ้าหลังจากพ้นโทษแบนสมาชิกยังคงทำผิดกฎอีกเป็นครั้งที่3 สมาชิกจะถูกห้ามเข้าห้องซื้อ-ขายถาวรทันที

20.3 งดเข้าห้องซื้อขาย   กรณีที่สมาชิกทำผิดกฎเป็นครั้งที่3 หรือเจตนาทำผิดกฎห้องซื้อขายอย่างชัดเจน เช่นเจตนาประมูล สมัครเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ในห้องซื้อขายอย่างเดียว สมาชิกจะถูกปรับสถานะเป็นงดเข้าห้องซื้อขายถาวรทันที สมาชิกจะมาสามารถเข้าห้องซื้อขายได้อีกต่อไป

20.4 จองแล้วเบี้ยว!!ไม่แจ้งคนขาย งดเข้าห้องซื้อขาย30วัน  เนื่องจากสมาชิกได้ทำการจองและยกเลิกโดยไม่แจ้งผู้ขาย ตามกฎข้อ12 สมาชิกจะถูกปรับสถานะทันทีถ้าผู้ขายแจ้งมา หลังจากครบ30วันให้สมาชิก PM ต่อ admin เพื่อขอปรับสถานะเป็น "เคยจองซื้อของแล้วไม่เอาโดยไม่แจ้งผู้ขาย" จึงจะสามารถเข้าห้องซื้ออขายได้  กรณีที่ผู้จองได้ติดต่อเคลียร์กับผู้ข่ายแล้ว ต้องการให้ยกเลิกการแบนก่อนกำหนด ผู้จองจะต้องแจ้งให้ผู้ขาย PM หา admin เพื่อให้ยกเลิกปรับสถานะให้ ผู้ดูแลจะยกเลิกให้ต่อเมื่อผู้ขายตกลงยินยอมแล้วเท่านั้น

สมาชิกที่ถูกแบนจากห้องซื้อขาย ถ้าต้องการทราบเหตุผลว่าถูกแบนจากสาเหตุใด ห้ามตั้งกระทู้สอบถามในบอร์ด ให้ท่าน PM มาสอบถาม admin เท่านั้น ในกรณีที่ไม่สามารถ PM เนื่องจากถูกห้ามส่ง PM ให้ท่านสอบถามทาง Email มาที่ admin@thailandsusu.com กรณีที่ท่านตั้งกระทู้สอบถามในบอร์ดท่านอาจถูกแบนจากบอร์ด 60วันโดยไม่มีการแจ้งเตือน

สมาชิกที่ถูกแบนจากสาเหตุทำผิดกฎห้องซื้อ-ขาย ไม่ว่าข้อใดก็ตาม สมาชิกต้องยอมรับการแบน ห้ามเข้าห้องซื้อ-ขายตามกำหนดเวลา หรือห้ามรับส่ง pm ในกรณีที่ทำผิดกฎหลายครั้ง ขอความกรุณาอย่า email หรือ pm มาขอยกเว้นกับadmin ทางเวบไม่รับพิจารณาใดๆทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าจะอ้างว่าเป็นครั้งแรก ไม่ทราบก็ตาม เพราะก่อนทำการซื้อ-ขายท่านต้องอ่านทำความเข้าใจกฎให้ชัดเจนก่อน และกรุณาอย่าอ้างว่า users อื่นทำไมไม่โดนแบนทั้งที่ทำผิดเหมือนกัน ท่านต้องเข้าใจว่าเวบ thailandsusu เป็นเวบพูดคุยเกี่ยวกับบอลไทยไม่ใช่เวบขายของ ดังนั้นผู้ดูแลไม่ได้มีหน้าที่เข้ามาตรวจสอบห้องซื้อขาย จะเข้ามาตรวจสอบก็ต่อเมื่อมีการแจ้งการทำผิดกฎเข้ามาจากสมาชิกเท่านั้น ดังนั้นถ้าไม่มีใครแจ้งเข้ามาจึงไม่สามารถแบนได้

สมาชิกต้องทำความเข้าใจในกฎกติกาในห้องซื้อขายให้ชัดเจน กรณีที่ถูกแบนกรุณาอย่าขอให้ผู้ดูแลยกเลิกการแบนให้ท่าน เนื่องจากทางเวบไม่สามารถยกเว้นให้ได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ในเมื่อมีสมาชิกแจ้งมาแล้วท่านต้องยอมรับในกฎกติกาของห้องซื้อขาย ถ้ายกเว้นให้ท่าน จะเป็นข้ออ้างให้ผู้แจ้งหรือสมาชิกท่านอื่นนำมาเป็นข้ออ้างในภายหลัง ดังนั้นท่านต้องเข้าใจในการทำหน้าที่ของผู้ดูแลบอร์ด

21. คำแนะนำสำหรับสมาชิกที่ถูกแบนจากห้องซื้อ-ขาย หรือถูกตรวจสอบ

21.1 สมาชิกที่ถูกแบนจากห้องซื้อขาย จะถูกปรับสถานะห้ามเข้าห้องซื้อ-ขาย เนื่องจากทำผิดกฎ หรือจองแล้วเบี้ยวทำให้ผู้ขายเสียโอกาส เป็นเวลา 30 หรือ 60 วัน หรือถูกตรวจสอบในกรณีที่ของที่ขายมีปัญหา ขึ้นอยู่กับกรณีๆไป เช่นถูกแบน60 วันและห้ามรับส่ง pm อาจจะเป็นการทำผิดกฎครั้งที่2

21.2 สมาชิกที่ถูกแบนจะต้องนับวันครบกำหนดเอง กรุณางดสอบถามกับผู้ดูแลว่าครบกำหนดหรือยัง เนื่องจากทางผู้ดูแลไม่มีเวลามาตรวจสอบวันให้ท่านได้ กรณีที่สมาชิกที่ถูกแบนแจ้งมายังผู้ดูแลว่าครบกำหนดแล้ว แต่ภายหลังมีการตรวจสอบว่ายังไม่ครบกำหนด ท่านอาจถูกแบนเพิ่มอีก30วันเนื่องจากมีเจตนาหลอกผู้ดูแล ดังนั้นหลังจากครบกำหนดแบน สมาชิกที่สามารถ pm ได้ ให้แจ้ง admin มาทางpm เพื่อยกเลิกสถานะ (งดรับแจ้งทาง email สำหรับสมาชิกที่สามารถส่ง pm ได้)  ส่วนสมาชิกที่ไม่สามมารถ pm ได้ ให้ email มาที่ admin@thailandsusu.com โดยต้องแจ้ง username  และสาเหตุที่ถูกแบน มากับ email ถ้าสมาชิกไม่แจ้ง username และสาเหตุที่ถูกแบน ทางเวบจะไม่พิจารณาปรับสถานะให้เนื่องจากไม่สามารถไปค้นหา username สมาชิกได้

21.3 สมาชิกที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ จะต้องชี้แจงกับผู้ซื้อจนเคลียร์ในกระทู้ปัญหาที่ถูกย้ายไปห้อง "สมาชิกที่มีปัญหาในห้องซื้อ-ขาย" ทางผู้ดูแลไม่มีเวลาไปติดตามเรื่องหลังจากย้ายกระทู้ไปตรวจสอบแล้ว ดังนั้นหลังจากเคลียร์เรียบร้อยแล้วท่านจะต้องแจ้งมายังผู้ดูแลเพื่อปรับสถานะของท่านคืน กรณีที่ท่านไม่เข้ามาเคลียร์ภายใน10 วันหลังจากถูกตรวจสอบ ทางเวบจะพิจารณายกเลิกสมาชิก และแบน user ถาวรทันทีโดยไม่มีการสอบถามหรือแจ้งเตือน

21.4 สมาชิกที่พ้นโทษแบนจากห้องซื้อขายที่ต้องการปลดสถานะ"เคยทำผิดห้องซื้อขาย" "เคยทำผิดห้องซื้อขายหลายครั้ง" "เคยจองแล้วไม่เอาของ" ทางเวบจะพิจารณาคืนสถานะเดิมให้ โดยพิจารณาจากประวัติเก่าๆ และการมีส่วนช่วยดูแลเวบที่ผ่านมา หรือเคยแจ้งผู้ทำผิดกฎห้องซื้อขายต่อผู้ดูแล ทางผู้ดูแลจะพิจารณาและทำการยกเลิกปรับสถานะของท่านให้เป็นสมาชิกตามปกติ

22. คำเตือน:
สมาชิกที่ทำผิดกฎของห้องซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ท่านอาจถูกบล็อกไม่สามารถเข้าห้องซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยนได้อีก และอาจถูกแบนออกจากบอร์ด หรือถูกลบ user ออกจากเวบ หากท่านนำสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ มาประกาศขายทางเวบจะส่งข้อมูลของท่านให้กับเจ้าของสินค้าที่ท่านละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย


สมาชิกที่พบเห็นผู้ที่หลอกลวง หรือทำผิดกฎในห้องนี้ สามารถแจ้งกระทู้ ทาง pm หรือ email มาที่ admin@thailandsusu.com

Thailandsusu.com เป็นแต่เพียง ผู้ให้บริการพื้นที่ ในการฝากประกาศซื้อ-ขายเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในสินค้าที่ประกาศขายโดยสมาชิกแต่อย่างไร และไม่ได้รับประโยชน์ใดๆหรือรายได้ใดๆจากการซื้อ-ขายของสมาชิก ทางเวบฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกที่ได้กำไรจากการซื้อขาย จะได้นำกำไรบางส่วนนำไปบริจาค เพื่อการกุศลเป็นการช่วยเหลือสังคม หรือร่วมบริจาคให้กับโครงการช่วยเหลือต่างๆของสมาชิกให้กับโรงเรียนห่างไกลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

 

  ตรวจสอบสมาชิกที่เคยมีปัญหาในการซื้อ-ขาย ได้ ที่นี่
     ก่อนทำการโอนเงิน หรือซื้อของ  สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ขายเพื่อประกอบการพิจารณาความน่าเชื่อถือได้ ที่นี่
 
   กลับสู้หน้าหลักห้องซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน | Thailandsusu.com